โลกร้อนกระทบชีวิตคู่ และทำให้คนมีเซ็กส์น้อยลง

GREEN HEART

โลกร้อนกระทบชีวิตคู่ และทำให้คนมีเซ็กส์น้อยลง

27 ม.ค. 2023

โลกร้อน เรื่องไกลตัวที่ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่จริงๆแล้วกลับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนมากกว่าที่คุณคิด  เมื่อมันเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของคน และ มนุษยชาติเริ่มสั่นคลอน

1. รู้หรือไม่ คนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มีเสน่ห์มากขึี้น

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุน้อยกว่า 45 ปี มีค่านิยมใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นได้จาก แอพหาคู่ออนไลน์ เช่นแอพทินเดอร์ ที่มีบทสนทนา และ เขียนบนโปรไฟล์ เรื่องสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นถึง 240%ในช่วงหลังๆ

และยังพบว่า คนรุ่นใหม่ มีความสนใจคู่เดทที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะถูกมองว่า เป็นคนใส่ใจโลก และ สังคม ซึ่งสัมพันธ์กับความใจดี ที่เป็นคุณสมบัติที่คนมองหาในคู่เดท

 

2. สภาวะอากาศแปรปรวนทำให้คนมีเซ็กซ์น้อยลง

สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ เกิดภัยธรรมชาติ พายุ ไฟป่า น้ำท่วม สภาพอากาศรุนแรงแบบสุดขั้วเยอะขึ้น คนอเมริกัน มากถึง 48% เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ เพิ่มความเครียดให้พวกเขาเพิ่มขึ้น  และ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สุขภาพจิตถูกกระทบทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

คลื่นความร้อน สัมพันธ์กับ ความรุนแรง การฆ่าตัวตาย และกระตุ้นอาการของผู้ป่วยทางจิตประสาท ยังไม่นับรวมความเครียดจากการสูญเสียผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยตรง ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง หนี้สินต่างๆ จากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง  ท้งหมดนี้มีผลกระทบต่อความต้องการทางเพศทั้งสิ้น

 

3. โลกยิ่งร้อน ประชากรยิ่งลด

มีงานวิจัยพบว่า อุณภูมิที่ สูงกว่า 26 องศาเซลเซียส 8-10 เดือนต่อมาจะมีการเกิดน้อยลง ซึ่งโดยเฉลี่ยวันที่มีอากาศร้อน 9 เดือนต่อมา จะมีเด็กเกิดน้อยลง 0.4% หรือ เท่ากับ เด็กทารกประมาณ 1,100 คน

และยังพบว่าความร้อนมีผลต่อ รอบการตกไข่ และ การเคลื่อนตัวของสเปิร์ม ทำให้มีลูกตามธรรมชาติได้ยากขึ้น

 

4. ความสัมพันธ์ระยะยาวยั่งยืนกว่า

คู่รักที่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึิ้งกว่า เพราะแชร์ค่านิยม ความเชื่อ และ วางแผนชีวิตไปในทิศทางเดียวกัน  และต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นคู่ ครูลูกกอล์ฟ ที่ได้รับอิทธิพลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาจาก แฟนหนุ่ม คุณพอล  และปัจจุบันครูลูกกอล์ฟ ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

ล่าสุดงานวิจัยพบกว่า คู่รักรุ่นใหม่ ที่อายุน้อยกว่า 45 จำนวนมาก ให้เหตุผลของการไม่มีลูก เพราะเรื่องปัญหาโลกร้อนด้วยเช่นกัน

เรียบเรียงและ แปลโดย @DJFiat

Credits:

https://ideas.ted.com/how-climate-change-affects-sex-and-dating/

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619306057

 https://www.psychiatry.org/patients-families/climate-change-and-mental-health-connections/affects-on-mental-health

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5904646/

 https://www.scielo.br/j/ibju/a/DZ7qfNnKzYGk6vdMC8HWjRB/?lang=en

 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab0843

 https://www.acog.org/clinical-information/policy-and-position-statements/position-statements/2021/addressing-climate-change

 https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/IPPF%20position%20paper%20The%20climate%20crisis%20and%20sexual%20and%20reproductive%20health%20and%20rights_Jan2021.pdf

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886921003391

 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/09/millennials-babies-climate-change/620032/

album

0
0.8
1